Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie znajdziesz w zakładce RODO
RODO - Klauzule Informacyjne   
AKCEPTUJĘ

Zapytania ofertowe

3.01.2017 - Wyniki postępowania ofertowego

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu ogłaszamy wyniki naboru ofert na dostawę nowej: Znakowarki laserowej zgodnie z dołączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie realizacji zadania pod nazwą: dostawa nowej: Znakowarki laserowej, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

Mitegra Sp. z o.o.
ul. Poznańska 71
61-160 Daszewice


Dziękujemy za udział w postepowaniu.

ZAWMET
Wojciech Zawlik
Wójtowa 142
38-305 Lipinki
Tel. 606 680 387
e-mail: biuro@zawmet.com

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na:

Dostawę i montaż: Znakowarki laserowej - zgodnie z dołączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym.

Do zapytania ofertowego dołączone zostały następujące załączniki:

  Zapraszamy do złożenia ofert.

L
A D I N G